Faculty Directory


Prof. Suren Sista
Prof. Uttam Sarkar
Prof. Vidyanand Jha
Prof. Vivek Rajvanshi
Rahul Mukerjee
Rahul Roy
Rajesh Bhattacharya
Ravindran Rajesh Babu