Faculty Directory


Sunil Parmeswaran
Suren Sista
Sushil Khanna
Uttam Sarkar
V. K. Unni
Vidyanand Jha
Vikas Goyal
Vivek Rajvanshi