Faculty Directory


Manoj Anand
Manoj Motiani
Medha Srivastava
Megha Sharma
N Sivasankaran
Nisigandha Bhuyan
P.K Bala
Partha Priya Dutta
Partha Ray
Pawan Kr. Singh